films_georgia_mihalcea_yellow.png

FILMS

THE LOCATIONIST (LOCAȚIONISTA)
Comedy-drama featurette & making-of documentary.
A 2-hour entertainment package.
Two stories intertwined.
Film language: English with RO/FR subtitles
Making-of Language: Romanian with EN subtitles
Official Selection: IPIFF 15th Edition, 2021
Trăiește 
Experiența călătoriei mediu metrajului The Locationist despre mecanica eliberării de la scenariu la film.

Film reviews - Headlines:

"An exceptional dramedy that will leave no one unaffected."

"Original and ....it makes you think"

"A dramedy that makes you breathe life and live it to its fullest!"

"Smart, fresh and crazily genuine!"

"A film of feelings."

"Funny, fresh and feminine."

Rezumat: Când Nina apare din senin pe proprietatea unei femei, o casă potrivită pentru producția de film absurdă la care lucrează, e doar picătura care varsă paharul. Întâmpinată cu buzduganul furiei de proprietară, două realități complet diferite se ciocnesc. Cea a oamenilor care nu mai au nimic și cea a oamenilor care au totul. Cel puțin în aparență. Pentru a-și salva jobul, oricum instabil, Nina trebuie să obțină casa, dar pentru asta trebuie să învingă furia oarbă a femeii, iar asta nu e o misiune pentru oricine. Dacă există cineva care poate întoarce roata norocului, atunci Nina sigur e acea persoană. Însă până și pe ea o ia prin surprindere întorsătura lucrurilor.​

Synopsis: When Nina suddenly appears on a woman's property, a house suitable for the absurd film production she's working on, she is just the drop that spills the glass. Greeted with the mace of the owner's rage, two completely different realities collide. That of people who have nothing and that of people who have everything. Apparently, at least. To save her unstable and supper stressful job, Nina has to get the house, but for that, she has to overcome the woman's blind rage, and this is not a mission for everyone. If there is anyone who can turn the wheel of fortune, then Nina is definitely that person. But even she is surprised by the turn of events.

ARTICLE 22 (ARTICOLUL 22)
Legal drama short
Film language: Romanian with EN subtitles
Official Selection: IPIFF 15th Edition 2021
Trăiește Experiența călătoriei scurtmetrajului Articolul 22 despre mecanica adevărului de la scenariu la film

Rezumat: Tulburată de un caz de corupție la care lucrează, o judecătoare începe să-și pună la îndoială căile, etica, moralitatea și integritatea. Un moment care îi amintește de Articolul 22 „Rolul judecătorului în aflarea adevărului” și de spiritul legii.​

Synopsis: Troubled by a corruption case she is working on, a judge begins to question her ways, ethics, morality and integrity. A moment that reminds her of Article 22 "The role of the judge in finding the truth" and the spirit of the law. 

SUNMOON (LUNA DE SOARE)
Fantasy short, hybrid, experimental, animation
Film language: English with Romanian subtitles
Official Selection: Goa Short Film Festival, India 2020; Reykjavik Visions Film Festival 2020
Trăiește Experiența călătoriei scurtmetrajului Luna de Soare despre mecanica iubirii de la scenariu la film.

Rezumat: Prinsă între viață și moarte timp de 6 minute (durata acțiunii filmului), bionica Piper își întâlnește alter ego-urile din alte realități, Sunmoon - steaua ei umană și totemul Phany - animalul ei spiritual, care o ajută să facă alegerea supremă.

Synopsis: Trapped between life and death for 6 minutes (the action duration of the film), bionic Piper meets her alter egos from different realities, Sunmoon - her human star, and totem Phany - her spirit animal, who help her make the ultimate choice.